Torna a la presentació

Torna a l'índex del tema

3.1 Les targetes de xarxa

Una targeta de xarxa, també anomenada adaptador de xarxa o NIC (Network Interface Card), permet la comunicació entre els diferents dispositius connectats entre si i també permet compartir recursos entre dos o més equips (discs durs, CD-ROM, impressora, etc).
Cada targeta de xarxa té un número d'identificació únic anomenat adreça MAC (Media Access Control), també coneguda com adreça física. Aquestes adreces hardware úniques són administrades per l'Institute of Electronic and Electrical Engineers (IEEE).
La targeta de xarxa és el dispositiu físic que permet la connexió de l’equip a la xarxa del centre i a internet. La tarja pot estar integrada a la placa base o pot estar connectada a la placa base a través d’un port PCI. Hi han diferents tipus d'adaptadors en funció del tipus de cablejat o arquitectura que s'utilitzi a la xarxa (Ethernet, coaxial fi, coaxial gruixut, fibra òptica, etc.).
Les adreces MAC són utilitzades en moltes tecnologies o arquitectures de xarxa:

 • ATM
 • Ethernet i AFDX
 • Xarxes sense fil Bluetooth
 • Xarxes sense fil Wi-Fi
 • Token Ring
 • Zigbee
L’adreça MAC està formada per 6 bytes els quals formen 6 grups de dos caràcters expressats en hexadecimal, separant els octets per un doble punt o un guionet. Els tres primers octets del número MAC són coneguts com a OUI, Identificador Únic Organitzacional (Organizationally Unique Identifier), i identifiquen a proveïdors específics, anomenats asignats, i són designats per la IEEE.
Per tant, l’identificador MAC té una extensió total de 48 bits.

Com podem saber l’adreça MAC del nostre ordinador?

 • Al menú Inici Executar ... cliquem "cmd" (command).
 • L'éditor d’ordres s’obre.
 • Cliquem el comandament "ipconfig /all".
 • L'adreça MAC es troba sobre la línia : Adreça física.
Per exemple, seguint el procés anterior hem obtingut el resultat següent:
Adaptador Ethernet Conexión de área local :
Sufijo de conexión específica DNS :
Descripción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Marvell Yukon 88E8001/7002/2038 PCI Gigabit Ethernet Controller
Direcció física . . . . . . . . . . . : 00-18-F3-A9-B1-9D
Aleshores d’aquesta informació deduïm el següent:

 • L’adreça MAC de la nostra targeta és Hexadecimal: 00-18-F3-A9-B1-9D Binari: 00000000 00011000 11110011 10101001 10110001 10011101
 • La targeta de xarxa incorpora el controlador Marvell Yukon 88E8001/7002/2038.
 • Està inserida en un slot PCI de la placa mare de l’ordinador.
 • L’OUI de la targeta (assignat per la IEEE) és 00-18-F3.

(Sandra Salinas)