Tornar a la pàgina principal

Bloc de notes

GOOGLE NETBOOK

Què és

Google notebook és una eina més de Google i com a tal és gratuïta. La seva versió més recent és la 1.0.0.5.


Què permet

Aquesta eina permet seleccionar textos, imatges i altres objectes de les planes web a tot usuari d’Internet ,de forma senzilla i ràpida, mentre es duu a terme la navegació.


Procediment

Les dades són recollides mitjançant un copia i pega o un “arrosegament”: queden registrades i guardades en una mena de Bloc de Notes en línia sent per tant accessible des de qualsevol lloc connectat a la xarxa .


Passos concrets

Obrim la pàgina de Google Notebook al nostre navegador: //http://google.com/notebook//

Introduïm les dades de la nostra direcció Google (requisit indispensable).

Descarreguem l’extensió que se’ns proposa: descargar la extensión del navegador de Google Bloc de notas .

La petita icona resultant ens permetrà una navegació molt més fluïda.(Generalment apareixerà a la part dreta de la barra de tasques del navegador)
bloc_4.JPG

- Què veiem o que ens ofereix:
bloc.JPG
Pestanya Bloc de Notes

- Botó per a la creació d’un bloc de notes.
- Botó per a ordenar els continguts per ordre alfabètic o data.

Pestanya Etiquetes

- Opció d’incorporar-les i d’editar-les

Marcador

- Barra de tasques similar a la de Microsoft Word però amb menys ítems.

Altres botons: ordenar i filtrar, eines etc.


Per crear un Bloc només de clicar al botó crear un bloc de notes i automàticament se’ns generarà un nou ( que acompanyarà a aquell creat per defecte de nom “ My first Notebook” que després podrà ser eliminat) al qual podem canviar el nom també clicant .
bloc_2.JPG


Un cop hem introduït imatges o textos mitjançant les tècniques anteriorment esmentades, podrem afegir comentaris, així com escriure les etiquetes (que com s’ha dit, després podran ser modificades) que propiciaran una organització i recerca interna al Bloc molt més acurades.
bloc_3.JPG

Així, doncs, tota la informació ja es podrà imprimir, compartir mitjançant invitacions a altres contactes o la publicació com a pàgina web i, finalment, exportar a altres serveis com Google Docs o tipus de documents com Atom.

Avantatges

  • És una eina fàcil de fer servir.
  • Incorpora una entrada al Bloc a través de telèfons mòbils, per tant, l’accés és senzill i variat.
  • Existeix ja un mini Google Notebook disponible com a un apartat més, una extensió, de navegadors com Mozilla Firefox o Internet Explorer.
  • Durant l’agregada de dades no es deixa de banda la finestra del navegador.
  • Les informacions podrien arribar a compartir-se amb altres usuaris si decidíssim fer-les públiques.
  • Permet portar els teus preferits allà on vagis sense la necessitat de trobar-te al teu ordinador personal.
  • Permet la creació de carpetes privades o compartides que esdevenen un gran suport per a qualsevol tasca duta a terme en grup.
  • És molt més pràctic que el bloc de notes conegut per tots que actua com a editor de text en els sistemes operatius de Microsoft des de 1985.

Problemes actuals

El 14 de Gener de 2009, Google anuncia que no hi haurà més actualitzacions del servei. És a dir, hauran de ser utilitzades versions antigues. A més a més, no podran inscriure’s nous usuaris al servei encara que els existents continuaran gaudint-los sense novetats. Tot això es degut a una retallada en l’ inversió d’alguns serveis Google considerats com a “poc coneguts”.

Funcionalitat a l’escola

Google Notebook permet una recopilació de dades molt significativa que podria ser aprofitada per tot el col.lectiu d’alumnes.
Imaginem, per exemple, que volem recopilar i compartir informació sobre el lleó. Cada alumne, cercaria dades que aniria incorporant en el seu notebook de forma progressiva, i tot seguit compartir-les. Si tots els companys realitzessin els mateixos pasos, arribaria un moment on la quantitat d’informació seria considerable i la seva recollida hauria sigut un tancar i obrir d’ulls pel que fa a transcripció. Per comprendre-la si que es necessitaria un treball previ de reflexió que comportaria temps.
Per tant, seria molt recomanable el seu ús per a una major organització en la gestió i l’adquisició d’informació a l’escola.

No confondre amb el terme Netbook

Els Netbooks , tan “de moda” últimament, són ordinadors portàtils de baix preu i dimensions cosa que permet mobilitat i autonomia. Generalment aquests dos conceptes es confonen però no tindrien relació.

(Pilar Rosa Grau)