Tornar a la pàgina principal

EL WIKI I L'EDUWIKI

Què és un wiki:

Entenem com a wiki (terme d’origen hawaià que significa fer les coses de forma senzilla i ràpida.) a tota pàgina web que pugui ser edita o escrita per molts usuaris de forma col.laborativa. El primer WikiWikiWeb fou creat per Ward Cunningham , al 1995, que el considerava com a la base de dades més simple que pogués funcionar.

Així, doncs, al igual que nosaltres, els usuaris podran crear pàgines noves dins aquest, modificar altres o les seves pròpies, esborrar un text compartit, enllaçar les diferents pàgines, inserir fotografies en aquestes etc. Tot a través d’una barra de tasques senzilla i pràctica.

A l’historial, tots els possibles canvis queden reflectits, cosa que suposa una gran avantatge en cas de pèrdua d’informació propiciada per errors intencionats (vandalisme) o no ja que es podria recuperar sense problemes.

Altres avantatges són:
- Permet crear i millorar pàgines web de forma instantània
- Els continguts s’actualitzen ràpidament

El wiki es feu famós gràcies a enciclopèdies realitzades de forma col.laborativa com, per exemple, la wikipèdia.

Un molt bon exemple de col·laboració Wiki a nivell educatiu seria l’EduWiki (6- 16 anys): L'eduwiki és una eina que ens permet integrar les TAC en el currículum però alhora ens permet poder compartir les activitats que fem als nostres centres per tal d'aprendre mútuament, o ajudar-nos a resoldre dubtes. La seva mascota és LaWiki. (Enllaç a la font d'informació)


288px-Icona_comencem_petit.png


A l’Eduwiki trobem un bloc i un fòrum on poder continuar compartint.

Ja hem parlat de l’Eduwiki als fòrums de l’assignatura. Gràcies a les aportacions hem sigut conscients de com:

L’eduwiki pot arribar a ser una molt bona eina a les escoles perquè, entre d’altres avantatges, durant la realització de les planes es realitzen molts aprenentatges valuosos.

No totes les planes tenen el mateix grau de qualitat, però hem de tenir en compte factors d’influència com, per exemple, que una d’aquestes encara estigués en construcció per manca de temps.

------ Ampliació -------

Exemples d’EduWikis: El dromedari i la iguana (gràcies a la intervenció de Clara Tordesillas)

Article interessant sobre l’EduWiki d’Anna Pérez (gràcies a la intervenció de Víctor Pons)

Model o pauta sobre com realitzar una entrada a l’EduWiki (gràcies al professor Jorge Coderch)
(Sandra Salinas i Pilar Rosa)