ACTA 1
DIVENDRES 30 D'ABRIL DE 2010

Membres presents en la reunió

Ester Pérez
Tània Nogales
Sílvia Uviedo
Eva Dalmases

Objectiu de la reunió
Aquesta trobada presencial l'hem portat a terme per dos motiu. En primer lloc, per familiaritzar-nos de manera més pràctica amb la PDI després de fer una cerca de diferents tipus d'informació. En segon lloc, per tal d'acordar els punts a tractar al llarg de l'exposició oral que tindrà lloc el dia 13 de maig del 2010.

Acord als que s'ha arribat
1. L'exposició oral tindrà una vessant molt més pràctica que teòrica. No obstant farem una petita explicació del Smart Notebook i una pinzellada dels diferents tipus de pissarres que trobem en el mercat.
2. Passar un tutorial als companys per tal que es familiaritizin amb la PDI Smart.
3. Realitzar diferents tipus d'activitats amb aquesta eina (sobre diferents matèries)
4. L'Esther cercarà informació i activitats de MATEMÀTIQUES I ANGLÈS
5. La Tània sobre MEDI SOCIAL I LLENGUA
6. La Sílvia sobre MEDI NATURAL i pissarres que trobem en el mercat
7. L'Eva sobre Smart Notebook i activitats de MÚSICA
8. Farem una altra sessió presencial que tindrà lloc el divendres dia 7 de maig a les 8.00 amb la finalitat de descarregar-nos les diferents activitats i a la vegada acabar de pautar els aspectes que apareixaran en la exposició

  • a part tots els grups d'experts pensaran com realitzar el mapa conceptual per tal de concloure l'activitat
  • hem de recordar de apuntar-nos d'on hem extret les diferents activitats per poder fer-ne partíceps a tot el grup/classe

ACTA 2
DIVENDRES 6 DE MAIG DE 2010

Membres presents en la reunió

Ester Pérez
Tània Nogales
Sílvia Uviedo
Imma Roca
Mario Rubio
Eva Dalmases

Objectiu de la reunió
Presa de decisions final sobre l'exposició que portarem a terme el dijous 13 de maig.

Acord als que s'ha arribat
1. Hem reajustat les diferents activitats que portarem a terme en la sessió presencial:
Introducció, petita explicació teòrica sobre el funcionament de la Smart Board i
divisió dels grups : EVA
Explicació i activitat de medi natural: SÍLVIA
Activitat de medi social i català: TÀNIA
Activitat de matemàtiques i anglès: ESTER
Activitat de música: MARIO
Direcció de la posada en comú del grup classe(què hem après de la sessió?
avantatges i inconvenients, etc) per mitjà del programa Cmaptools: IMMA
2. Hem decidit que l'Eva portarà el portàtil, ja que avui hem provat des de l'aula de descarregar els programes Google Earth i Cmaptools i no ens ha deixat.


TORNAR A PISSARRA DIGITAL