ASPECTES TÉCNICS

external image CABLES.jpgEXPERTS EN ASPECTES TÈCNICS
-Jordi Bermúdez Martos - Cristina Forcada Bigas - Clara Tordesillas
- Marina Espínola- Albert Salgado- Laura Giménez
ÍNDEX DE TEMES RELACIONATS AMB ELS ASPECTES TÈCNICS
Aspectes tècnics-A-Connexions d'un ordinador
Aspectes tècnics-B-Aspectes relacionats amb el vídeo
Aspectes tècnics-C-Aspectes relacionats amb l'Àudio
Aspectes tècnics-D-Aspectes relacionats amb la xarxa de comunicacions
Aspectes tècnics-E-Accessoris habituals a l'aula d'informàtica
Aspectes tècnics-F-Perifèrics
Aspectes tècnics-G-Manteniment d'equips informàtics
Aspectes tècnics-H-Impressores i fotocopiadores
Aspectes tècnics-I-Vídeos i WEBS de suport tècnic..................................................................... TORNAR A PRESENTACIÓ
Aspectes tècnics-J fotografia

FÒRUM DE DEBAT DELS EXPERTS TÈCNICS

ACTES DE LES REUNIONS VIRTUALS DE GRUP D'EXPERTS
ASPECTES REFERENTS A L'EXPOSICIÓ: material, organització, idees, etc
REUNIONS VIRTUALS: Dijous 29 d'abril, a les 21 hores, al chat del messenger Dilluns 3 de maig a les 21 hores Dijous 6 de maig a les 14 h, presencial a Blanquerna
Temes tractats
-conexions d'un ordinador
-fotografia
-
perifèrics

Temes pendents

-conexions de vídeo
-conexions d'audio
-conexions de xarxa ( en procés- Jordi-)
Sistemes dimpressió ( en procés- Jordi-)