TORNAR A ASPECTES TÈCNICS.

Autors:
Laura Gimenez
Fonts de documentació:
Altres fonts de consulta:

XARXA DE CONNEXIONS

Les xarxes de comunicació són un conjunt de dispositius físics (hardware) i de programes (software), mitjançant els quals podem comunicar diversos ordinadors per a compartir recursos (discos, impressores, programes, etc.) així com treball (temps de càlcul, processadors de dades, etc.) Un component vital de l'era de la informació.

Tipus de xarxes:

Les xarxes de comunicació es poden classificar segons la seva extensió i tipologia.
- LAN: xarxa d'àrea local (local area network). Tipus de xarxa que trobem en qualsevol organisme o empresa, que s'utilitza per a establir comunicacions internes, és doncs una xarxa privada, ubicada habitualment dins d'un mateix edifici. La xarxa d'àrea local utilitza cable propietat del mateix organisme o empresa com a mitjà d'enllaç. Aquest tipus de xarxa també fa possible la connexió dels usuaris amb altres xarxes locals, metropolitanes o mundials, com ara Internet.
- MAN: xarxa d'àrea metropolitana (metropolitana area network). Realitza la interconnexió de xarxes del tipus LAN i d'equips informàtics d'usuaris dins d'una mateixa població o ciutat. La connexió dels equips se sol fer mitjançant les empreses de comunicacions que proporcionen aquests serveis localment, les quals habitualment també treballen en l'àmbit nacional.
- WAN: xarxa d'àrea estesa (wide area network). Fa possible la connexió d'equips informàtics nacionalment i internacionalment. Internet és un exemple d'aquest tipus de xarxes i, en concret, està formada per la connexió d'usuaris de LAN i MAN. Els enllaços de comunicació s'estableixen per mitjà de les empreses de comunicacions que ofereixen aquest servei, les quals habitualment són les companyies de comunicacions locals i estatals de telefonia.


COM FER UNA CONNEXIÓ D'ÀREA LOCAL

Aquesta és la manera de connectar els ordinadors en xarxa amb un concentrador, switch.
L'ordinador Host -servidor- sempre haurà d'estar connectat si volem accedir a internet des de l'ordinador Client o volem utilitzar la impressora, o un altre recurs.

xarxa1.jpg

PRIMER CONNECTAREM ELS ORDINADORS EN XARXA SENSE COMPARTIR INTERNET. ATENCIÓ: L'ORDINADOR QUE TÉ CONNEXIÓ AMB INTERNET TÉ DUES CONNEXIONS: La del vostre ISP (servidor d'internet) i una altra connexió d'àrea local que serà el centre de "control" de la vostra xarxa local; és a dir, dues + la que nosaltres hem de crear específicament per la nova tarja de xarxa. Són les que es mostren a continuacióa la imatge de sota. Podria ser una imatge com la següent (Què com arribar-hi? Botó INICIO, CONECTAR A. També podem anar per INICIO, PANEL DE CONTROL, CONEXIONES DE RED. Si no es crea la tercera connexió, seria estrany, haureu de clicar a la columna de l'esquerra, on diu "crear una conexión nueva". Seguiu els passosxarxa3.jpg

Hem de configurar el PC servidor (el que té connexió directa a internet). Recordeu que les targetes de xarxa, switch i cables ja haurien d'estar instal.lats. Ho farem com es mostra a continuació:

b) INSTAL.LACIÓ DEL PROTOCOL. El protocol és necessari perquè els ordinadors es puguin veure per compartir el que sigui necessari. És com un número de telèfon que marquen cada cop que han de sortir dades per la targeta de subxarxa. Està establert amb un números especials que són el que es coneix com a IP: 192.168.0.1 pel ordinador principal, que està connecat a internet. IP: 192.168.0.2 per un segon ordinador. IP: 192.168.0.3 per un tercer i... La submàscara de xarxa és invariable per a tots: 255.255.255.0. I a on s'han de col.locar aquests números? Per arribar-hi, ens posem amb el ratolí a sobre de la connexió a internet i amb el botó dret obrim el menú emergent. Cliquem a propiedades.Veureu la següent imatge:
xarxa4.jpg

Cliquem a la pestanya "Funciones de red" Sortirà la següent finestra:xarxa5.jpg
Ara cliquem a "Propiedades". Aquí no s'ha de fer res, excepte, copiar les DNS perquè us faran falta (Aquestes no les copieu: en teniu d'altres de la vostra connexió). Tindrem una cosa com aquesta:
xarxa6.jpg
Cliquem ACEPTAR i tornem a la primera finestra, on estan les connexions de xarxa.
La següent correspon a la connexió de la targeta de xarxa i a la segona connexió( USB,ADSL.LAN Adapter). Ens serveix el mateix exemple ja que els canvis són d'un número. Per arribar aquí. heu de repetir els passos anteriors però començant per la connexió que té la targeta.
xarxa7.jpg
Ja tenim la nova tarja de xarxa muntada al pc. La imatge correspon al protocol de l'ordinador que té connexió a internet. De tots els ordinadors de la xarxa només hi ha un que té el mòdem per connectar-se a internet. Aquí haurem d'omplir les "ipes" a tots els ordinadors i la submàscara de subxarxa tal i com es mostra en la imatge superior. Haurem de clicar la opció "usar la siguiente dirección" i omplir amb les següents que veieu i la submàcara de xarxa, 255.255.255.0. Haurem de configurar, també, les DNS del nostre servidor (aquestes no). Això s'ha de fer en tots els ordinadors però "La puerta de enlace predeterminada" de l'ordinador que té internet NO, es deixa sense res. Resumint: quan muntem una tarja de xarxa de la marca que sigui a l'ordinador principal, tindrem a "Ver conexiones" tres noves conexions, la primera, la pròpia creada a partir de la instalació dels drivers i altres coses per tenir accés a internet. Automàticament Windows us creara una connexió anomenada "conexión de área local 10", per exemple, i tindreu a més una altra conexió de área local que s'haurà creat amb la instal.lació de la tarja de xarxa. La IP: 192.168.0.1 ha d'anar a la targeta de xarxa que acabeu de muntar al pc. Es pot llegir a la icona que surt.


PROTOCOLS DE LA TARGETA DE XARXA del PC-2.
Posarem com a IP: 192.168.0.2 (compareu l'IP amb l'anterior: hem canviat l'1 per un 2. La resta igual.La submàscara de xarxa és invariable per a tots: 255.255.255.0. També hem d'omplir les DNS i la "puerta de enlace predeterminada" que posarem en TOTS els ordinadors que han de compartir la xarxa (El principal,el que té la connexió a internet, - servidor- NO) la IP del primer: 192.168.0.1.

PROTOCOLS DE LA TARGETA DE XARXA del PC-3.
Posarem com a IP: 192.168.0.3 (compareu l'IP amb l'anterior: hem canviat el 2 per un 3. La resta igual. La submàscara de xarxa és invariable per a tots: 255.255.255.0. També hem d'omplir les DNS i la "puerta de enlace predeterminada" que posarem en TOTS els ordinadors que han de compartir la xarxa (El principal - servidor- NO) la IP del primer: 192.168.0.1.Mireu la següent imatge:xarxa10.jpg

ARA TOCA COMPARTIR INTERNET.
Anem a l'icona de l'actual connexió a internet (INICIO, CONECTARSE A.). Despleguem el menú emergent i cliquem a PROPIEDADES. En la nova finestra, cliquem a la pestanya OPCIONES AVANZADAS. En la següent finestra hem de marcar la primera i segona opció. La tercera deixa a altres ordinadors la possibilitat de quedar-te "sense internet". Millor no marcar-la. La segona opció no la marqueu si no disposeu de connexió les 24 h ja que qualsevol ordinador client que es posi en marxa "forçarà " la connexió telefònica. Fixeu-vos si la "Connexió de área local10" correspon realment a la nova tarja de xarxa. Si no és així haureu de cambiar-lo per l'altre.xarxa8.jpg

A la imatge anterior apareix 'Conexión de área local 10'. Comprobeu que la IP: 192 168 0 1 ha d'estar en aquesta connexió. De vegades la finestra ens pot donar una altra opció però trieu la que trieu, és la que ha de tenir l'1 al final. Si feu canvis manualment és possible que la connexió compartida a internet de la connexió del vostre ISP (Terra en el meu cas) s'hagi deshabilitat. Compartiu internet manualment a la fitxa 'propiedades' de la connexió esmentada abans.
Si teniu instal.lat el Firewall de Windows (ServicePack-2), haureu de fer un pas més: Cliquem a "Configuración" i cliquem la pestanya "excepciones". Observeu si la primera opció NO la teniu marcada, no us deixarà compartir la connexió. Cliquem ACEPTAR i llestos!